Bitte spenden – Wahlkampf in Printmedien – mailto: afd-ostfriesland@gmx.de

ll, Aus den AfD Kreisverbänden NiedersachsenlBitte spenden – Wahlkampf in Printmedien – mailto: afd-ostfriesland@gmx.de

Kreisverband

Am Delft 30a

26721 Emden

Telefon: 015783788630
E-Mail: teacher_reiner@hotmail.com

Bankverbindung

Sparkasse Osnabrück
Kontonummer: 1551386541
Bankleitzahl: 26550105
IBAN: DE77265501051551386541
BIC: NOLADE22XXX

Facebook